Integritetspolicy

 

Axel Kaufmann ApS (“Kaufmann” eller “vi”) lägger mycket stor vikt vid datasäkerhet och sekretess. Vår aktuella integritetspolicy har tydliga riktlinjer för hur Kaufmann behandlar dina personuppgifter. Nedan förklarar vi hur vi använder de personuppgifter som du lämnar spår med och/eller som du tillhandahåller när du besöker vår webbplats och använder de olika tjänsterna på webbplatsen.

 

1. Innehavare och kontaktuppgifter

Denna webbplats drivs och ägs av:

Axel Kaufmann ApS
Maren Smeds Gyde 9
8000 Aarhus C
Denmark
Org. nr.: 19098192
E-post: supportse@kaufmann-store.com

 

2. Inhämtning av personuppgifter

Du informeras alltid innan vi samlar in personuppgifter om dig. De personuppgifter vi samlar in kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och liknande identifierbara uppgifter samt köphistorik.

I samband med att du lämnar uppgifter framgår det alltid om det är frivilligt eller nödvändigt att lämna uppgifterna för att kunna slutföra en önskad handling, t.ex. avsluta ett köp i vår webbshop.

Dina personuppgifter kommer att samlas in i ett eller flera av fallen nedan:

 • När du köper varor online hos Kaufmann-store.com
 • När du anmäler att du vill ha Kaufmanns nyhetsbrev
 • När du skapar ett kundkonto på Kaufmann-store.com
 • När du registrerar dig i Kaufmanns kundklubb (antingen online eller i en av Kaufmanns butiker)
 • När du deltar i någon av Kaufmanns tävlingar.

Även om du använder din e-postadress i fler än ett av fallen ovan, kommer dina uppgifter bara att samlas in och registreras på ett ställe. Följaktligen kan dina uppgifter återanvändas när du handlar hos oss och samtidigt undviker du att få samma marknadsföringsmaterial från Kaufmann vid upprepade tillfällen.

 

3. Facebook

Kaufmann kan också samla in personuppgifter om dig genom din Facebook-profil med syftet att skicka direktreklam. Personuppgifter som överförs genom Facebook är alltid krypterade och Facebook kommer inte vid något tillfälle att få tillgång till de personuppgifter som Kaufmann har registrerat om dig.

 

4. Användningen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och användas för följande ändamål:

 • Slutföra beställningar i vår webbshop
 • Registrering för att erhålla nyhetsbrev
 • Administration av kundklubben
 • Administration av användarkonto/profil
 • Deltagande i tävlingar och andra evenemang
 • Skicka marknadsföringsmaterial, inklusive inbjudningar till evenemang och för att bevilja rabattkoder
 • Insamling och bedömning av kundomdömen
 • Lista på köphistorik
 • Beteendeanpassad marknadsföring/profilering
 • Statistik
 • Andra marknadsföringsåtgärder

Vänligen notera att vi bara använder dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial till dig om du tidigare lämnat ditt samtycke, såtillvida lagstiftning inte tillåter oss att kontakta dig utan ditt föregående samtycke. Kaufmann för statistik över vilka sidor på webbplatsen som besöks av våra användare och vilka produkter användarna föredrar. De uppgifterna inkluderar inte personuppgifter. Genom att använda insamlad data bygger Kaufmann upp sin kunskap om hur webbplatsen används. Denna information används för att förbättra webbplatsen. Vi använder dock data om alla användares navigering för att kunna förstå hur våra användare, som grupp, använder Kaufmann-store.com och mot denna bakgrund försöker vi förbättra webbplatsen. Vi kan inte se varifrån du kommer eller vart du går vidare på Internet när du lämnar webbplatsen. Vidare samlar vi in uppgifter om vilka varor våra användare, som grupp, föredrar. Denna information används också för att förbättra webbplatsen. Vi säljer inte, eller distribuerar på annat sätt information om våra kunders användning av och navigering på vår webbplats. Vi säljer inte heller eller distribuerar information om dina köp till utomstående.

 

5. Utlämnande

Dina personuppgifter lämnas inte ut till utomstående utan ditt samtycke. I visa omständigheter och i enlighet med lag kan det vara nödvändigt att lämna ut uppgifter till myndigheter. Uppgifter kan t.ex. lämnas ut till polisen vid misstanke om kreditkortsbedrägeri.

Uppgifter som används för leverans av en produkt lämnas ut till den speditör Kaufmann anlitar. På samma sätt kommer dina uppgifter att lämnas ut till Kaufmanns samarbetspartners som tillhandahåller tjänster för Kaufmanns räkning, t.ex. i samband med distribution av nyhetsbrev. Sådana samarbetspartners behandlar personuppgifter enbart för Kaufmanns räkning och i enlighet med Kaufmanns instruktioner.

Vid omorganisation eller hel eller delvis försäljning av verksamheten kommer utlämnande av personuppgifter, om aktuellt, att ske i sådant sammanhang enligt vid var tid gällande lag för behandling av personuppgifter.

 

6. Radering av personuppgifter

Dina personuppgifter raderas när vi inte längre behöver behandla uppgifterna för att fullfölja ett eller flera av ändamålen ovan. Uppgifterna kan dock behandlas och lagras för längre tid i anonymiserad form.

 

7. Cookies

Vi använder cookies på webbplatsen. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookie Policy som du hittar här.

 

8. Säkerhet

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna förfaranden möter samma höga standard som vår säkerhetspolicy anger. Följaktligen har vi gjort vårt bästa för att skydda kvaliteten och integriteten av dina personuppgifter.

När du avslutar din beställning i webbshopen skickas dina kortuppgifter direkt till vår betalningsleverantör. Kaufmann har sålunda inte tillgång till dina kortuppgifter. Vi använder ledande betalningsleverantörer i Norden, Valitor Payment Services.

Dina personuppgifter är lösenordsskyddade.

 

9. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. Vidare har du rätt att motsätta dig insamling och vidare behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att rätta, radera eller blockera dina personuppgifter.

 

10. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla eventuellt samtycke som du har gett. Vi kommer därefter att radera din information om vi inte kan fortsätta behandlingen på annan rättslig grund. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på supportse@kaufmann-store.com eller telefon +46 844685804.

 

11. Länkar till andra webbplatser, etc.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatser från andra företag (tredjeparts webbplatser) eller för de företagens metoder när de samlar in personuppgifter. När du besöker tredjeparts webbplatser bör du läsa igenom innehavarens policy avseende skydd av personuppgifter och andra relevanta policys.

 

12. Ändring av uppgifter, etc.

Om du vill att vi ska uppdatera, ändra eller radera de personuppgifter vi har registrerat om dig, eller om du vill ha åtkomst till de personuppgifter som behandlas om dig, eller om du har några frågor avseende riktlinjerna ovan, kan du kontakta oss på supportse@kaufmann-store.com eller telefon +46 844685804 . Du kan också skriva till oss på följande adress:

Kaufmann-store.com
Jens Olsens Vej 1
8200 Aarhus N
Denmark

 

13. Rätt att klaga

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post, telefon eller brev som anges i punkt 12 ovan. Du kan också kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.